Đối tác

Mang trên mình sứ mệnh trở thành đơn vị kinh doanh, phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam, Hải Phát Land Sài Gòn đang từng bước phát huy những tiềm lực vốn có cũng như không ngừng tiếp thu, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và kinh doanh để từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các đối tác cũng như nhu cầu ngày càng cao của Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư.

Hải Phát Land Sài Gòn rất tự hào được hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản để cùng mang đến những sản phẩm uy tín, chất lượng đến với đông đảo khách hàng.

DKRA - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Queen Sea - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Sông Hồng - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Tân Á Đại Thành - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Geleximco - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Đức Dương Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
DTA - Hải Phát Land Sài Gòn
Masterise Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Hoa Lâm - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Đất Xanh Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Hưng Lộc Phát - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Thắng Lợi Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Novaland - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Thái Hưng - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Thành Đô - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Vinacomex - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Bea Holdings - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
TTB Homes - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Lũng Lô - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
FLC - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
SeaBank - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
CEO Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Sunshine Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
LDG Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
Kita Group - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
BCG - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn
DIA - Đối tác Hải Phát Land Sài Gòn